Danh mục sản phẩm

Nhà cung cấp

Máy tính casio FX-570VNPLUS

Máy tính casio FX-570VNPLUS

Mã sản phẩm: MAYTINHCASIO.15

Giá: Liên hệ (08)36 061 678 - 091357 3139

Chia sẻ: Facebook Google plus Twitter

Mô tả sản phẩm

Thông tin nổi bật:

Tính sô thập phân tuần hoàn, phép chia có dư, Thừa số nguyên tố, Tìm UCLN, BCNN, Phép tính tích, Bất PT bậc 2, bậc 3, tính toán phân phối DIST, Tọa độ đỉnh Parabol, Tự động điều chỉnh phép nhân tắt rõ hơn, tạo bảng số từ 2 hàm

Thông tin sản phẩm:

Số tính năng: 453
Kích thước máy: 13,8 x 80 x 162
Trọng lượng xấp xỉ (g) (kể cả pin): 100
Khả năng hiển thị (ký tự): 10
Số định trị + Số mũ: 9
Chức năng phím cuộn:
Chức năng hiển thị lại:
Chức năng copy lại:
Phím lùi:
Tính năng CACL:
Tính năng SOLVE:
Tính năng ANS:
Số nhớ:
Hiểm thị kết quả với độ, phút, giây:
Giải hệ phương trình 2, 3 và 4 ẩn:
Số dư (mod):
Ước số chung lớn nhất (GCD):
Bội số chung nhỏ nhất (LCM):
Hiễn thị như SGK:
Toán ma trận 4 dòng x 4 cột:
Hàm lượng giác:
Hàm hype:
Hàm mũ, hàm logarit: Có Logarit và cơ số bất kỳ
Phép toán đại số:
Phân số:
Tính phần trăm:
Làm tròn:
Đổi độ (giờ, phút, giây) ↔ Số thập phân:
Ấn định số chữ số, số lẻ thập phân:
Đơn vị góc (Deg, Rad, Grad):
Chuyển đổi đơn vị góc (Deg, Rad, Grad):
Toán trên hệ đếm cơ số n:
Toán logarit:
Tính số phức:
Ký hiệu kỹ thuật:
Dạng ax10n:
Hằng số khoa học:
Hằng số đơn vị:
Đạo hàm:
Tích phân:
Phương trình bậc nhất:
Phương trình đa thức:
Tính ma trận:
Đổi tọa độ (Đề các ↔ cực):
Tính vector:
Tổ hợp nCr, Chỉnh hợp nPr:
Số ngẫu nhiên:
Chỉnh thống kê:
Độ lệch tiêu chuẩn:
Phân tích hồi quy:
Hồi qui tuyến tính: